Dyrevelfærd

 En af vores vigtigste værdier er god dyrevelfærd for samtlige af vores dyr. Det var med denne overbevisning, at vi valgte at blive et økologisk landbrug. Dette betyder, at vores dyr er ude på græsset så lang tid som muligt, og der ikke bliver sprøjtet med pesticider.

Kvæg…

Sommeren igennem fra ca 1. maj til 1. november har vi køerne og fårene gående på forskellige naturarealer rundt om i Odense kommune. Vi forpagter arealerne af Odense Kommune, som er et led i Odense Kommunes naturpleje. Vi har påtaget os af holde disse arealer, så de ikke går i skov. Hermed har beboere i nærheden af arealerne også nogle dyr og en flot natur at se på.

Får…

Fårene har vi hjemme indtil alle får har læmmet og er blevet klippet. Herefter bliver de opdelt alt efter hvor mange lam hvert får har og kommer på græs.
Senere når lammene er 5 måneder skilles vædderlammene og gimmerlam fra moderen og de kommer på græs her for sig. Fårene goldes og sættes påny til vædderen i oktober måned.

Gæs og ænder

Vi opkøber en del gæs, ænder og alt efter hvordan efterspørgslen er.
Vi får daggamle gæslinger og ællinger. De går på stald de første uger under varmelampe. Gæs og ænder kommer senere på friland med mulighed for at kunne bade og leve så naturligt som muligt. Gæs flytter vi rundt på, da de er effektive til at rydde ukrudt.

  Gris

Vi har et par søer og en orne af gammel dansk broget landrace. De får et til to kuld grise om året. Grisene går altid på friland, hvor de har hytter med adgang til græs, mudderpøle og hvor de må grave huller. De små grise går sammen med mødrene indtil de er 3-4 måneder.

 

Print Friendly, PDF & Email